โพสงานวิธีสร้างโพสต์
1.ลงโพสต์ด้วยตนเอง
2.ไม่สนับสนุนและไม่อนุมัติผู้มีอายุตํ่ากว่า 18 ปีลงโพสต์
3.สร้างและชมโพสต์ของตนเองก่อน แล้วแจ้งชื่อในโพสต์ที่แอดมินเพื่อขอเลขบัญชี
4.ไลน์ติดต่อ: แอดมิน………
5.น้องมาใหม่จะต้องผ่านการยืนยันตน
6. หนึ่งบัญชีสร้างได้หลายโพสต์ (ไม่จำกัด)

This page is restricted. Please Log in / Register to view this page.