เข้าสู่ระบบ

วิธีสร้างโพสต์

  1. ลงโพสต์ด้วยตนเอง
  2. ไม่สนับสนุนและไม่อนุมัติผู้มีอายุตํ่ากว่า 18 ปีลงโพสต์
  3. สร้างและชมโพสต์ของตนเองก่อน แล้วแจ้งชื่อในโพสต์ที่แอดมินเพื่อขอเลขบัญชี
  4. ไลน์ติดต่อ: แอดมิน………
  5. น้องมาใหม่จะต้องผ่านการยืนยันตน
  6. หนึ่งบัญชีสร้างได้หลายโพสต์ (ไม่จำกัด)